Jak určit cenu pohlednic - Aukce-Pohlednic.cz

Jedna ze schopností, kterou si musí osvojit každý začínající sběratel pohlednic, je jejich oceňování. To je velmi komplexní disciplína, ke které neexistuje jeden univerzální přístup. Každý sběratel a každá aukční síň má svůj specifický postup.

Přesto můžeme najít několik technik, které se velmi často opakují. Jejich kombinací pak můžeme zjistit cenu konkrétní pohlednice, a to ať už jí chceme koupit nebo prodat.

Jak ceny vlastně známe?

Určit cenu pohlednice není zase tak jednoduché. Zvláště proto, že rozeznáváme několik druhů cen. Aukční dům Heritage Auctions rozeznává dokonce tři druhy cen, ale nám postačí dva.

Jak ocenit staré pohlednice?

Pokud jsme se rozhodli prodat vlastní sbírku pohlednic, případně jsme sbírku zdědili nebo dostali darem, můžeme pohlednice ocenit nejrůznějšími metodami. Základem je nespěchat a nespokojit se s určením ceny pouze z jednoho zdroje. Tak se vyhneme tomu, abychom pohlednice prodali pod cenou. Nezapomeňte taky pohlednice správně uchovat v albech a krabičkách na pohledy tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení.